პროექტის მენეჯმენტი

სამშენებლო პროექტის მენეჯმენტი მოიცავს ეფექტურ მოსამზადებელ ეტაპს, დაგეგმვას, რისკის ასპექტების ანალიზს და რისკების მართვას, შესყიდვების, შესრულების, პროექტის კონტროლს, კონტრაქტის მართვას, დასრულების ეტაპებსა და ექსპლუატაციაში გაშვებას. 

ეფექტური პროექტის მენეჯმენტი რომელსაც გთავაზობთ ჩვენი კომპანია უზრუნველყოფს პროექტის მომზადებისა და შესრულების ყველა ეტაპზე ყოვლისმომცველ მიმოხილვას რისი საშუალებითაც პროექტის ცალკეული კომპონენტები და თვითონ პროექტი მთლიანობაში არ სცდება განსაზღვრულ დროსა და ბიუჯეტს.

გლობალ სერვისი მართავს სხვადასხვა სახის პროექტებს დაწყებული ნებისმიერი მარტივი პროექტიდან დამთავრებული დიდი და კომპლექსური სამშენებლო პროექტებით.