ტექნიკური მომსახურება

ჩვენ გვაქვს 15 წელზე მეტხნიანი გამოცდილება ზოგადი და რუტინული ტექნიკური მომსახურების გაწევის სხვადასხვა ამერიკულ და საერთაშორისო პროექტებისთვის, როგორიცაა:

• BP • BECHTEL • CH2M HILL • European Union Delegation in Georgia