სარეკომენდაციო წერილები

Bechtel International Systems inc.

- შპს გლობალ სერვისი +-მა უსაფრთხოდ და წარმატებით დაასრულა ცენტრალური საცნობარო ლაბორატორიის (CRL) ტექნიკური მომსახურება და CRL გარე ტერიტორიაზე კანალიზაციის, წვიმის წყლისა და გაზმომარაგების სისტემების და CRL Transshipping შენობის დამონტაჟებისთვის საჭირო EPC სერვისები.

- გლობალმა ასევე თავისი წვლილი შეიტანა "6+ მილიონ საათი შემთხვევების გარეშე", რომელსაც მიაღწია BISI-მ თავის ქვეკონტრაქტორებთან ერთად საქართველოს ტერიტორიაზე

CH2MHILL საქართველოს ფილიალი

- ხშირად არ ვხედავთ ასეთ გულმოდგინებას ფირმაში და CH2M HILL ტაშს უკრავს თქვენს ერთგულებასა და სწრაფვას ჩვენი მოთხოვნების დაკმაყოფილებისა და გადაჭარბებისას. თავდადებულ პროფესიონალებს, რომლებიც აქ მუშაობდნენ, უნდა მივულოცოთ „კარგად შესრულებული სამუშაო!

MERCY CORPS/მერსი ქორფს საქართველო

- „გლობალ სერვის+“-მა დაძლია მრავალი გამოწვევა თავისი საქმიანობის განხორციელებისას და ჩაატარა ხარისხიანი სამუშაოები ქვეკონტრაქტის პირობებისა და მოთხოვნების სრული დაცვით

USAID | ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობები

- შპს „გლობალ სერვის+“-მა განახორციელა გორის მუნიციპალიტეტში არსებული ორი წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. ასევე NEO პროექტის ფარგლებში „ქემონიქს ჯორჯიას“ და შპს „გლობალს სერვის+“-ს შორის გაფორმებული ქვეკონტრაქტის პირობების სრული დაცვით შეასრულა დუშეთის მუნიციპალიტეტში აგრარული ბაზრის რეაბილიტაციის სამუშაოები

გაეროს განვითარების პროგრამა

- შპს „გლობალ სერვის+“-მა სამართლიანად შეასრულა ხელშეკრულებით დაკისრებული მოთხოვნები და მოვალეობები, სწრაფად და ეფექტურად დაძლია სამუშაოების მიმდინარეობისას გამოწვევები და ხარისხიანად შეასრულა პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოები ბიუჯეტისა და უსაფრთხოების წესების შესაბამისად 

Parsons Government Services International

- Parsons Government Services International იყენებს შპს გლობალ სევის+-ს სარემონტო და სამშენებლო პროექტებისთვის (საქართველოს სახმელეთო სასაზღვრო პოლიციის K9 ობიექტის რემონტი (ლილოს ცენტრი); ორი სათაო ოფისის შენობის მშენებლობა ქედასა და კასუმლოს სექტორებში) და ვადასტურებთ, რომ მათ შეასრულეს ყველა ვალდებულება. დროულად, ეფექტურად და ხარვეზების გარეშე

დანიის ლტოლვილთა საბჭო

 

 დანიის ლტოლვილთა საბჭო - ერთი საბავშვო ბაღის მშენებლობა ახალგაზრდობის ქ. N5-ში. ქარელის მუნიციპალიტეტი; მიმდინარე პროექტი:  21 ინდივიდუალური სახლის მშენებლობა სამეგრელოში ლტოლვილთა ოჯახებისათვის for IDPs in Samegrelo

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მომწოდებელთა თეთრი სია.

- სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 26 თებერვლის №2 ბრძანებით დამტკიცებული „თეთრი სიის წარმოების წესისა და პირობების“ მე-6 მუხლის თანახმად შპს „გლობალ სერვისი“ (ს/ნ: 204931850) 2021 წლის 30 ნოემბერს დარეგისტრირდა თეთრ სიაში